Kaç çeşit mide fıtığı ameliyatı vardır?

Kaç yaşlarında ortodontik tedavi yaptırmalıyım?

Operative yaklaşım: transtorasik, transabdominal, laparoskopik veya açıkcerrahi yaklaşım

Kılavuz 8: Mide fıtığı transtorasic ve transabdominal yaklaşımla efektif bir şekilde onarılabilir. (++++, güçlü). Laparoskopik yaklaşımın morbiditesi açık yaklaşımdan belirgin bir şekilde daha düşüktür. (++, güçlü)

Kılavuz 9:Laparoskopik transabdominal mide fıtığı onarımı açık onarım kadar etkili olurken periopertif morbiditeyi düşürmekte ve hastanede kalış süresini kısaltmaktadır. Bu nedenle laparoskopik yaklaşım çoğu merkezde tercih edilen yaklaşımdır. (++++, güçlü)

Geniş mide fıtıkları transabdominal yaklaşımla (açık veya kapalı) veya torakotomi yani göğüs kafesinden keserek tamir edilebilirler82, genelde sol göğüs duvarından ameliyat yapılmaktadır. Açık cerrahi ile yapılan karından yaklaşımla göğüs kafesinden yaklaşımı karşılaştıran randomize çalışmalar yoktur. Laparoskopik yaklaşımın mortaliteyi ve morbiditeyi düşürdüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur.83, 84.Transtorasik yaklaşımda hiyatus daha iyi görülebilir ve özefagus daha kolay mobilize edilebilir olmasına rağmen bu yaklaşımın morbiditesinin daha fazla olması ve iyileşmenin daha uzun sürmesi nedeni ile çoğu yazar bu yöntemin bazı özel durumlarda kullanılmasının daha iyi olacağı kanaatinde birleşmektedir.

Torasik yaklaşımın avantajı özefagusun daha iyi mobilize edilebilmesidir.85 Günümüzde standart yaklaşım laparoskopik yaklaşımdır. Laparoskopik transabdominal yaklaşım esnasında batın içi basınç yüksekliğine bağlı diyafram elavasyonu olduğu için karın içi özefagus uzunluğu mevcut olandan daha uzun gibi algılanabilir.87 Özellikle acil durumlarda karından yaklaşım daha iyi oabilir çünkü karından periton içerisindeki kirlenmelere daha iyi müdahale edilebilir52.

Laparoskopik yaklaşımda ameliyat sonrası ağrı daha az olmaktadır.Yara yeri enfeksiyon riski ve ameliyat sonrası insizyonel herni oluşma riskide azalmaktadır. Ameliyat sonrası akciğer sorunlarıda azalmaktadır.90. Çoğu çalışmanın sonucu benzerdir. Nüks etme oranları değişmeden laparoskopik yaklaşımla hastanede kalış süresi kısalmakta ve morbidide azalmaktadır.5, 91-101

Fıtık kesesinin çıkarılması:

Kılavuz 10:Paraözefagial mide fıtıklarında fıtık kesesi diseke edilmeli ve çıkarılmalıdır. (++, güçlü )

Tamirin Güçlendirilmesi

Kılavuz 11: Geniş mide fıtıklarının tamiri esnasında yama kullanılması erken dönem nüks oranını azaltmaktadır. (+++,güçlü)

Kılavuz12: Yamanın kullanılmasının uzun dönem takipler konusunda yeterli bilgi yoktur

Fundoplikasyon yapılmalımı?

Kılavuz 13:Tip 1 mide fıtıklarında fundoplikasyon yapılmak zorunda. Tip I fıtıklardaki kadar olmasada paraözefagial fıtıkların onarımı esnasında da önemli. (++, zayıf)

Kılavuz 14: Akalazya yoksa, preoperatif manometrik bilgiye gerek yok

Kısa Özefagus

Kılavuz 15:Mide fıtıklarının ameliyatı esnasında önemli adımlardan birtaneside gastroözefagial bieşkenin diyafram altına yani karın içine getirilmesidir. (+++, güçlü)

Kılavuz 16: mide fıtığı ameliyatlarından sonra nüks oranını azaltmak için karın içiözefagusun uzunluğunun 2-3 cm civarında olmalıdır. (++, zayıf). Bu uzunluk özefagusun intramediastinal diseksiyonu ile veya gastroplasti ile oluşturulabilmektedir. (++++, güçlü)

Gastropeksi ameliyata ne zaman eklenmelidir:

Kılavuz 17:Gastropeksi mide fıtığı ameliyatlarında güvenle kullanılabilir. (++++, strong)

Kılavuz 18: Seçilmiş hastalarda mideye yerleştirilen gastrostomi tüpü ameliyat sonrası bakımı iyileştirebilir. (++, güçlü)

Kılavuz19:Yüksek riskli hastalarda fıtığın tamirinin yapılmadan gastropeksi ile redüksiyonu güvenle yapılabilmektedir fakat yüksek nüks oranına sahiptir.(++ zayıf) Bu nedenle mümkünse standard tamir önerilmektedir

Kaynak: bublogcu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler | Betine | Betist | Ayetel Kürsi